Tilbygningsprojektet

Marienlyst Slot har i mange år været en fin ramme om udstillinger. Lokalernes udsmykning og lysindfald skaber en sublim atmosfære, der gør slottet anvendeligt til mange formål. Men de gamle smukke rum byder også på begrænsninger.

I nærværende projekt er det tanken at formidle den store historie sideløbende med den lille historie, med klare links mellem de to fortællinger. Den lille historie om Marienlyst Slot og haverne hører selvfølgelig hjemme inde på slottet. Den store historie er i første omgang den europæiske havekunsts historie, der naturligvis rummer en betragtelig stofmængde, der bedst lader sig formidle audiovisuelt. Til dette formål vil en tilbygning være optimal. Desuden vil en tilbygning frigive plads i selve slottet, idet servicerum placeres i tilbygningen, hvorved autenticiteten på slottet bibeholdes.

Den foreslåede tilbygning har et areal på ca. 276 kvm i grundplan og 90 kvm på balkon. Bygningen placeres i udgravningen bag slottet, og vil ikke kunne ses udefra, på nær nogle diskrete ovenlys i hærdet glas, nedlagt i stiforløbet bag slottet. Den græsklædte skråning genskabes i oprindelig profil, således at slot og omgivelser kommer til at fremstå som førhen. Også adgangen til den nye bygning bliver diskret. Den sker gennem eksisterende dørhuller fra slottets stueetage og fra 1 sal. Ved udformningen af tilbygningen er der lagt stor vægt på, at tilbygningen ikke vil påvirke slottets arkitektoniske værdier. Efter opførelsen af tilbygningen vil også broen fra parken til slottets 2. sal blive restaureret. Indgangen fra broen er handicapvenlig, og for at sikre tilgængeligheden for bevægelseshæmmede etableres endvidere en handicapelevator til 1. etage af slottet, der i dag ikke kan nås af kørestolsbrugere.

I tilbygningen etableres et multimedierum med diverse teknologi til formidling af havekunstens europæiske historie. Der vil være rige muligheder for en aktiv formidling fra såvel gulvplan og den indskudte balkon. Desuden indrettes teknik- og depotrum, køkkenfaciliteter til cafédrift, garderobe, toiletter samt handicapforanstaltninger.

Med tilbygningen sikres de funktioner, som slottet mangler for at kunne opfylde den fremtidige anvendelse. Tilbygningen rummer desuden enestående muligheder for at løfte Marienlyst Slots funktion som udstillingsbygning. Sammenhængen mellem det autentiske slot og de muligheder, der er til stede dér, og den moderne indretning i nybygningen, vil skabe helt unikke forhold for udstillingsvirksomhed. Det særlige Bygningssyns positive tilkendegivelse angående tilbygningen sandsynliggør, at byggeprojektet vil kunne godkendes af såvel frednings- som byggemyndigheder.

Se tegninger af tilbygningen her??