Om den selvejende institution Marienlyst Slot

Marienlyst Slots Venner har hele tiden arbejdet tæt sammen med Helsingør Kommune og med en række fagfolk, og dette samarbejde blev i april 2017 udmøntet i etableringen af Den selvejende Institution Marienlyst Slot, der bl.a. har til opgave at understøtte det videre arbejde med fondsansøgninger.

Ud over repræsentanter fra Helsingør Kommune og Marienlyst Slots Venner tæller institutionens bestyrelse faglige kompetencer indenfor have- og bygningskultur, formidling samt drift.

Arbejdet med at søge fondsmidler foregår i et tæt samarbejde mellem Marienlyst Slots Venner og den selvejende institution. Marienlyst Slots Venner er sekretariat for den selvejende institution, og foreningens store medlemskreds og mange aktiviteter på slottet er afgørende i det fælles arbejde med at synliggøre projektet. Den selvejende institution bygger videre på det fundament, som foreningen har skabt, herunder den projektbeskrivelse, som Marienlyst Slots Venner har udarbejdet.

Du kan læse meget mere om projektet i bogen Marienlyst Slot og haver, der udleveres til alle medlemmer. Læs mere om indmeldelse her
Foto vist med tilladelse fra: Lars Rolfsted Mortensen