Marienlyst Slot får nyt liv

Efter snart 12 års arbejde er det lykkedes for Marienlyst Slots Venner, at skaffe midler
til at gennemføre en indvendige renovering af Marienlyst Slot. På den baggrund kan
Helsingør Kommune og Marienlyst Slots Venner nu indgå aftale om leje af slottet.
Aftalen betyder, at renoveringen af slottet indvendigt snart kan begynde. Ligeledes vil
Marienlyst Slots Venner søge yderligere fondsmidler til at opføre en ny tilbygning bag
slottet og til at renovere Jardins parterrehave, samt den romantiske have.
Det betyder også, at visionen, om at kunne åbne slottet for offentligheden og at skabe
et oplevelsescenter for formidling af havekunst, nu kan blive en realitet.
Marienlyst Slot kommer således til at bidrage til Helsingør Kommunes samlede
satsning som kulturelt besøgsmål, der kan tiltrække gæster fra nær og fjern.
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Augustinus Fonden støtter op om Marienlyst
Slots Venners vision og har doneret samlet 16.1 mio. kr. til renoveringen af slottet.
Helsingør Kommune og Marienlyst Slots Venner er glade for, at arbejdet med at give
Marienlyst Slot nyt liv og åbne det for offentligheden nu kommer til at bære frugt.

Formanden for Marienlyst Slot, Michael Brostrøm udtaler:
“Vi er utroligt glade for, at vores arbejde nu har udmøntet sig i en aftale med
Helsingør Kommune om lejen af Marienlyst Slot.
Vi er meget stolte af den store tillid, både Helsingør Kommune og de donerende fonde
har vist os. Sammen med vores mange medlemmer, frivillige og eksperter, glæder vi
os til at arbejde videre med den store opgave, der ligger foran os – og inden for en
årrække at kunne åbne slottet for offentligheden.”

Borgmester Benedikte Kiær:
”Der er gjort et imponerende stykke arbejde fra venneforeningens side, som betyder,
at slottet nu kan renoveres indvendigt og omsider åbnes for offentligheden igen. Det
er rigtig godt gået. Jeg er slet ikke i tvivl om, at Marienlyst Slot kan flette sig rigtig
godt ind i kommunens samlede satsning på kulturoplevelser, og jeg ser meget frem til
at besøge slottet, når dørene atter kan slås op for både kommunes borgere og for
besøgende udefra.”

Fakta:
Marienlyst Slot er opført i 1588 af Frederik II
Slottet er opført som lyst- og jagthave for den kongelige familie i sammenhæng med Kronborg Slot
Slottets nuværende udformning tilskrives den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin
Marienlyst Slots Venner har ca. 1.200 medlemmer
Renoveringen forventes at begynde inden årets udgang
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har doneret 10,9 mio. Kr.
Augustinus Fonden har doneret 5,2 mio. Kr.
Renoveringen og den efterfølgende drift vil ikke belaste Helsingør Kommunes økonomi