Om Foreningen

Marienlyst Slots Venner er en støtteforening, der har til formål at genrejse Marienlyst Slot og haver.

Marienlyst Slots Venner blev etableret i 2012 som en reaktion på den politiske udmelding om at sælge Marienlyst Slot.

Du kan læse mere om baggrunden for dannelsen af Marienlyst Slots Venner nedenfor.

Foreningen oplevede hurtigt en stor tilslutning af medlemmer, og har på nuværende tidspunkt omkring 1300 medlemmer.

I arbejdet med Marienlyst Slot og haver lægger foreningen vægt på:

  • at den offentlige adgang til slot og haver bevares
  • at slottets og havernes historie og arkitektoniske værdier skal tilgodeses
  • at projektet ikke alene er et kulturprojekt, men også et socialt projekt, der hjælper udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet, og at det følgelig skal drives som en socialøkonomisk virksomhed
  • at slottet og haverne skal være til glæde for alle, og at den fremtidige anvendelse skal interessere og involvere mange, både på et folkeligt -og et mere specialiseret niveau
  • at det frivillige engagement, der kendetegner Marienlyst Slots Venner, skal være en vigtig del af projektet
Marienlyst Slots Venner har fra første færd arbejdet realistisk og sagligt. Foreningen arbejder tæt sammen med Helsingør Kommune.

Marienlyst Slots Venner er baseret på frivillig og ulønnet indsats i alle aspekter af foreningens virke. Bestyrelsen bidrager ved at mobilisere og organisere indsatsen, så alle, der ønsker det, kan bidrage til at bære projektet frem.

En stort, beredvilligt korps af medlemmer assisterer med både faglig bistand og praktisk hjælp.

Foreningens bestyrelse udgøres af otte medlemmer med vidt favnende kompetencer, bl.a. arkitektur, projektledelse, fondsadministration og historie til jura.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Vedtægter kan læses her og beretning kan læses her.


Foto vist med tilladelse fra: Lars Rolfsted Mortensen

Baggrunden for dannelsen af Marienlyst Slots Venner

Efter angreb af en ægte hussvamp gennemførte Helsingør Kommune i 2008-12 en omfattende udvendig renovering af Marienlyst Slot for over 30 mio. kr. Renoveringen blev langt mere omkostningskrævende end beregnet, hvorfor kommunen måtte opgive at fuldføre den indvendige istandsættelse. I stedet blev det besluttet, at sætte slottet til salg.

Udsigten til, at det smukke slot ville blive lukket for offentligheden, fik en gruppe borgere til at reagere. Gruppen, der udgjorde initiativtagerne til Marienlyst Slots Venner, mente, at man i stedet for at sælge ud af kulturarven burde udnytte det store potentiale, som slottet og de omkringliggende haver repræsenterer. Vigtigt var også, at slot og haver oprindeligt er skabt som et hele, og at et salg af slottet ville bryde denne helhed.

Marienlyst Slots Venner, der formelt blev etableret på en stiftende generalforsamling den 29. april 2012, fik hurtigt stor folkelig tilslutning. På få måneder lykkedes det at sætte salget i bero. Foreningen tilbød Helsingør Kommune at bidrage konstruktivt til en løsning, og et flertal i byrådet gav Marienlyst Slots Venner mandat til at finde et grundlag for en ny fremtid for slottet.