Åbent Hus

Der har længe været stille omkring Marienlyst Slot og projektet med at genrejse slot og haver, for ligesom alle andre foreninger har Marienlyst Slots Venner været afskåret fra at afholde arrangementer, men stilheden er bestemt ikke udtryk for, at projektet er gået i stå.
Kom til Åbent Hus på Marienlyst Slot søndag den 5. september. Der er rundvisning kl. 13.00 og vil man gerne høre mere detaljeret om fremtidsprojektet, så er det muligt kl.12.00.
Deltagelse i rundvisning og orientering om fremtidsprojektet kræver tilmelding på info@marienlyst.nu
Bemærk, at man først er tilmeldt, når deltagelse er
bekræftet pr mail.