Gode nyheder

Endelig lykkedes det

Efter mange års kamp for at genrejse Marienlyst Slot er det omsider lykkedes at skaffe de nødvendige midler til at gennemføre den indvendige renovering af slottet. Redningen kom i sidste øjeblik, da vores mandat udløber den 31.12.22, men vi tænker det nok går anderledes nu.

Allerede i forsommeren modtog vi tilsagn fra Augustinus Fonden om en donation på 5.2 mio. kr. men denne donation ville kun blive udløst, hvis vi fik samlet tilstrækkelige midler til at gøre hele slottet i stand.

Vi har netop i sidste uge modtaget tilsagn fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond om en donation på 10.9 mio. kr., i alt altså 16.1 mio. kr., som er det beløb vi har kalkuleret, er nødvendigt for at renovere Slottet, så det fremstår fuldstændigt autentisk, samtidig med at det er indrettet med køkken, cafe og udstillingsfaciliteter, så det i løbet af et par år kan modtage besøgende.

I første omgang er det jo ikke den ”forkromede” løsning, der omfatter opførelse af ny udstillingsbygning bag Slottet, og renovering af haverne, men en løsning hvor vi kan formidle havekunstens historie, samtidig med forskellige udstillinger, udlejning til diverse aktiviteter og cafedrift, drevet som en socialøkonomisk virksomhed.

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har lagt vægt på, at vi kunne åbne Slottet for publikum, i en begrænset visning, indtil den nye udstillingsbygning kan blive en realitet, hvilket vi har sandsynliggjort overfor dem.

Dette vil være muligt med den samlede donation på 16.1 mio. kr., og vi har derfor anmodet Helsingør Kommune om, at vi straks i det nye år kan påbegynde forhandlinger om renovering og vilkårene for leje af Slottet, på baggrund af de forudsætninger der ligger i tilkendegivelsen af de påtænkte donationer.

Samtidig med renoveringsarbejdet, vil vi fortsætte arbejdet med at skaffe de resterende donationer, så den samlede plan kan gennemføres.

Vi vil gerne takke alle for den vedholdenhed, der er blevet udvist overfor os gennem alle årene og som trofast har bakket op om projektet, også når det så mørkest ud.

Vi ønsker alle en rigtig god jul, og et endnu bedre nytår, og ser frem til arbejdet i det nye år.